& Валута:
/ BGN
Валута
  • USD
  • EUR
  • BGN
0
& Валута:
/ BGN
Валута
  • USD
  • EUR
  • BGN
  •      

За нас

ДАННИ ЗА ФИРМАТА

1. „ДРИЙМИООД /Dreami Store/ е дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон, с

ЕИК: 205369284,

адрес на управление: България, област Смолян, община Смолян, гр. Смолян, ул. Константин Дъновски 1,

МОЛ: Стоянка Зайчева,

Банкова сметка IBAN: BG57STSA93000025681851 лева, Банков Код BIC: STSAGSF„Банка  ДСК“ ЕАД.

2. „Dreami Store“ администрира интернет страницата www.dreamistore.bg, и съответните и поддомейни.

3. Връзка с Dreami Store се осъществява освен на посочения по-горе адрес и на телефони: +359 878907152 или на електронен пощенски адрес /имейл/: office@dreamistore.bg