& Валута:
/ BGN
Валута
  • USD
  • EUR
  • BGN
0
& Валута:
/ BGN
Валута
  • USD
  • EUR
  • BGN
  •      

Гаранции

ГАРАНЦИИ

1. Стоките, които Dreami Store предлага, са с гаранция за Съответствие, съгласно действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител и/или дистрибутор, за тези клиенти, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

2. Извън гаранцията за Съответствие по предходната разпоредба, стоките може да притежават и допълнителна Търговска гаранция. В тези случаи информация за нея се съдържа в описанието на стоката на сайта и в Гаранционната карта, съпътстваща стоката, в която присъстват и точните Условия на гаранцията.

3. Наличието на такава Търговска гаранция не ограничава законовата гаранция за съответствие на закупените стоки с договора за продажба по смисъла на Закона за защита на потребителите. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.

4. Гаранционният срок на стоката започва да тече от датата на продажба.

5. Гаранционните карти могат да бъдат издадени от Dreami Store или директно от производителя.

6. Стоки, разполагащи с гаранционна карта, издадена от производителя, се обслужват от собствените им сервизни мрежи в рамките на гаранционния период. Сервизните мрежи, оторизирани от производителя, поемат цялата гаранционна отговорност за стоката, при посочени от тях условия. Контактите, адресите и телефоните на тези сервизи са посочени на оригиналната гаранционна карта. При дефект, възникнал в гаранционния период клиентът се обръща към сервиза на телефоните, посочени в гаранционната карта. Детайлите по решаване на гаранционни случаи се определят от съответния производител и неговата сервизна политика.

7. Стоки, разполагащи с гаранционна карта, издадена от Dreami Store, се обслужват от Сервизния център на Dreami Store. Стоките трябва да са с всички документи за покупка - гаранционна карта, копие на платежния документ или фактура, подробно описание на проблема. Процедурата за предоставяне на гаранционно обслужване е следната:

7.1. Прием в сервиз: Дефектните продукти трябва да бъдат доставени до сервизния център на Dreami Store лично или с куриерска фирма Еконт Експрес на адрес: Смолян, ул. Братан Шукеров 11А, Дрийми ООД, сервиз Dreami Store или Смолян, офис Еконт Устово за сметка на купувача.

7.2. Установяване на дефект: След получаването на продукта в сервизния център, той се завежда в сервизния дневник и се диагностицира от нашите специалисти. Извършват се необходимите действия за отстраняване на дефекта.

7.3. Изпълнение на гаранцията: Мерките за изпълнение на гаранцията могат да бъдат ремонт на продукта, частична или цялостна замяна, възстановяване на стойността на продукта, ако не е възможно друго решение.

7.4. Връщане на стоката към клиента: След привеждането на стоката в изправно състояние, той може да бъде получен в сервизния център или да бъде изпратен обратно до адреса на клиента с куриер.

7.5. В случай че при извършване на сервизна диагностика се установи, че стоката съответства на договора за продажба, т.е. не се открие дефект и стоката функционира нормално, клиентът дължи всички направени разноски – за диагностика и транспорт.

8. Във всички случаи срокът за изпълнение на гаранцията е до 30 дни.

9. Гаранционните карти, издадени от Dreami Store може да се изпращат на хартиен носител заедно с поръчания продукт, в електронен формат на посочения от клиента имейл адрес или чрез добавянето им в акаунта на клиента.

10. В случай, че клиентът получи стока без гаранционна карта, документ за покупка или друг проблем е длъжен да сигнализира на телефон +359 878907152 или на имейл адрес: office@dreamistore.bg в срок до 48 часа от получаването на стоката. В случай, че клиентът не уведоми Dreami Store за липсата на гаранционната карта или други документи в този срок, ще се счита, че такива са били предоставени от Продавача.

11. Клиентът е длъжен да актуализира регулярно данните в акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, защото Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционните карти и други документи. Продавачът няма да преиздава гаранционни карти, издадени въз основа на грешни или стари данни, които клиентът не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните стоки.

12. Стоките, закупени с гаранционна карта от Dreami Store или Партньорската мрежа Dreami Store, могат да бъдат сервизирани освен от Продавача, но и от другите членове на Партньорската мрежа. Възможни са изключения или ограничения от това правило.